Enter your keyword

Lịch học

Lịch học

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng 8h-9h30
9h45-11h15
8h-9h30
9h45-11h15
Chiều 14h-15h30
15h45-17h15
14h-15h30
15h45-17h15
Tối 17h30-19h
19h15-20h45
17h30-19h
19h15-20h45
17h30-19h
19h15-20h45
17h30-19h
19h15-20h45
17h30-19h
19h15-20h45
17h30-19h
19h15-20h45
17h30-19h
19h15-20h45

 

 Sáng Chiều Tối
 Thứ 2  17h30-19h
19h15-20h45
 Thứ 3  17h30-19h
19h15-20h45
 Thứ 4  17h30-19h
19h15-20h45
 Thứ 5  17h30-19h
19h15-20h45
 Thứ 6  17h30-19h
19h15-20h45
 Thứ 7  8h-9h30
9h45-11h15
 14h-15h30
15h45-17h15
 17h30-19h
19h15-20h45
 Chủ nhật  8h-9h30
9h45-11h15
 14h-15h30
15h45-17h15
 17h30-19h
19h15-20h45

Royal Academy

Trụ sở chính: Số 1, ngã 5, Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội

Điện thoại: 098 942 12 88

Email: hocvienhoanggia@gmail.com

 

 


Hỗ trợ trực tuyến